Fuseren

Zoekt jouw bedrijf een partnership?


Veranderd de wereld om je heen en vraagt jouw bedrijfsvoering om een strategische koerswijziging? Boeck brengt feilloos alle toekomstscenario’s in kaart en begeleidt je in overzichtelijke stappen naar de beste partnership.


1. Uitvoerige analyse van de sector en branche ontwikkelingen.
2. Optimaliseren van het businessplan.
3. Het vinden van de juiste partners voor een toekomstbestendig bedrijf.


Wat is een fusie of partnership? 


Sectoren veranderen in hoog tempo. Technologie gedreven startups zetten gevestigde spelers op zijn kop en schaalvergroting wordt steeds noodzakelijker.

 

Partnerships bestaan er in vele vormen. De meest verregaande vorm van een partnership is een fusie. Goed uitgevoerde fusies kunnen een verhoogde waarde genereren, zorgen voor meer kosten-efficiëntie en een toename van het marktaandeel. Laagdrempeligere partnerships zoals, het gezamenlijk ontwikkelen van een product of betreden van markten kunnen worden ingericht middels een joint-venture of samenwerkingsoverkomst. Welke vorm je ook kiest. Jouw partnership regel je altijd via een specialist. De dealmakers van Boeck begeleiden je tijdens het gehele traject. Aan de beslissing om samen te werken met een partner kunnen meerdere redenen ten grondslag liggen.


Deze redenen kunnen bijvoorbeeld zijn: 


- Je zoekt toegang tot nieuwe markten?
- Veranderingen in de markt vragen om (te) hoge investeringen?
- Schaalvergroting is noodzakelijk om concurrerend te blijven?
- Je overweegt nieuwe producten en/of diensten te gaan ontwikkelen? 


Samen sterker dan elk bedrijf afzonderlijk?


Dat is het doel van een partnership. Hoe bedrijven het beste kunnen gaan samenwerken en welke synergievoordelen kunnen worden gerealiseerd is van tal van factoren afhankelijk. Boeck beschikt hiervoor over de benodigde expertise.


Waarom je kunt kiezen voor Boeck


Boeck heeft ruim 20 jaar ervaring met het in kaart brengen van potentiele partnerships en inrichten van samenwerkingsvormen. Benieuwd naar hoe onze ervaringen ook jouw partnership succesvol maakt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 
 

Gratis gesprek aanvragen!