Due dilligence

Echt weten wat je (ver)koopt?


Heb je in verband met een aan- of verkoop beslissing behoefte aan een tijdelijke due dilligence specialist? Dan schakel je Boeck in voor het beste resultaat. Aan de beslissing om je due dilligence onderzoek te laten uitvoeren kunnen meerdere redenen ten grondslag liggen. 


Deze redenen kunnen bijvoorbeeld zijn:


- je overweegt een bedrijf te kopen en wilt weten wat de risico’s zijn?
- je hebt behoefte aan een onafhankelijk advies omtrent het businessplan?
- je wilt investeren in een bedrijf en wilt weten of dat een goed idee is?


Tijd en middelen zijn schaars bij een transactie. Dus benutten we die goed om je inzicht te geven in de belangrijkste risico's en kansen bij een transactie. Altijd in overleg met jou brengen we focus aan op zaken die er echt toe doen. Zo onderbouwen wij de keuze om een (ver)koop wel of niet door te zetten of brengen we een advies uit omtrent de koopprijs.


Boeck ondersteunt je graag bij due diligence onderzoeken op financieel, juridische of commercieel terrein. Wij begeleiden je in overzichtelijke stappen en brengen op pragmatische wijze de risico’s en kansen in kaart.

 

1. Vastellen van de reikwijdte van het due dilligence onderzoek. 
2. Valideren van de aanwezige interne en externe informatie.
3. Opstellen van eindrapportage en next steps.


Wat is een due diligence onderzoek?


Een due diligence onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de gepresenteerde informatie. Daarbij brengt het risico’s en kansen in beeld. Due diligence richt zich op de financiële, juridische en commerciële aspecten van een bedrijf. Op deze manier wordt informatie bij bijvoorbeeld een overname en verkoop vooraf geverifieerd.


Hoe boeck (ver) kopers je begeleidt in due diligence trajecten?


Je wilt een bedrijf (ver) kopen maar is dat een goed idee? Om dat te beoordelen liggen economische en juridische beoordelingscriteria voor de hand. Vaak merken we dat het ook op andere waarde drijvers aankomt. Denk aan de kwaliteit van IT, intellectueel eigendom of reputatierisico's. Boeck helpt je graag bij het maken van een weloverwogen (ver)koopbeslissing.